Zaznaczone pola są wymagane.

Zarejestruj się

Wypełnij formularz rejestracyjny i poczekaj na kontakt ze strony naszego konsultanta.

 DANE FIRMY
Nazwa firmy
NIP (1234578901)
REGON
Adres
Miasto
Kod pocztowy
E-mail (firmowy)
Telefon (firmowy) (+48 12 1234578)
FAX (firmowy) (+48 12 1234578)
Strona WWW (www.onet.pl)
Branża
Ilość pracowników
Profil firmy
Adres dostawy 1
Adres dostawy 2
Opiekun handlowy
Imię i nazwisko
(w przypadku wybrania opiekuna handlowego `Inny`)
 

 Dane użytkownika podstawowego
1. Imię
1. Nazwisko
1. Telefon (+48 12 1234578)
1. Telefon 2 (+48 12 1234578)
1. Telefon kom. (+48 121234578)
1. Adres e-mail
1. Fax (+48 12 1234578)
1. Uprawnienie do zamówień
 

 Dane użytkownika dodatkowego
2. Aktywny?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rejestracji w systemie Bizneslink, a także ewentualnego określenia adresu dostawy.

Wiem, że:
• administratorem moich danych osobowych jest Polsoft Engineering Sp. z o.o., z siedzibą 40-384 Katowice ul. Ks. Bpa Bednorza 19,
• podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi fakt, iż osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
• celem przetwarzania jest utworzenia konta w systemie Bizneslink, a także ewentualne określenie adresu dostawy,
• moje dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów zawartych na piśmie,
• dane będą przechowywane do momentu wycofania udzielonej zgody,
• mam prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• podanie danych osobowych dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwi utworzenie konta w systemie Bizneslink.
 
 

Dane kontaktowe

bizneslink@polsoft.pl
Tel. +48 (32) 209-80-39
Tel. +48 (32) 209-83-87
Fax. +48 (32) 209-81-16